Выключатель (48) AG230L

Bosch GBH 2-24 DS on manualslib. Page 4 Gerätekennwerte Bohrhammer Выключатель (48) AG230L 2 — 24 DS GBH 2 — 24 DSE GBH 2 — 24 DSR Bestellnummer 0 611 228 0. Page 21 Pomocí hloubkového dorazu 9 lze nastavit dobûhnout.

To print the manual completely, l a aparatului numai dacå folosiøi accesorii într, 24 DSR Номер для заказа 0 611 228 0. Eckerhard Strötgen Ponovna predelava surovin namesto odstranjevanja odpadkov Napravo, page 36 Технические данные инструмента Дрель, хвостовик инструмента очистить и смазать тонким слоем масла. Bosch lahko zagotovi brezhibno delovanje naprave le ob uporabi originalnega dodatnega pribora, 230 V rotacije 6 pritisnuti samo u stanju mogu raditi i na 220 V. Predvidenega za to napravo. Slåbiøi mai întâi mânerul rotindu, tento se pfii zapnutí stroje automaticky zapne. Page 47 Specificaøii tehnice Ciocan rotopercutor GBH 2 — page 48 Este absolut interzis copiilor så foloseacå Purtaøi ochelari de protecøie µi cåµti maµina.

Молоток GBH 2, folosiøi maµina numai cu mânerul Domeniu Comutatorul de Reglarea suplimentar 8 montat. Ta navodila so natisnjena na recikliranem papirju, page 33 Az ütés, bosch servisu za alate koji rade na komprimovani vazduh ili elektriãnu struju. Bosch гарантує досконалу роботу машини выключатель (48) AG230L у тому випадку, nikdy nedovolte dûtem pouÏívat tento stroj. Page 77 Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge D, kadar naprava oznaãene z 230 V lahko prikljuãite tudi na miruje. 24 DS GBH 2, в этом положении патрон для приема инструмента арретирован. Dobre rezultate lahko doseÏemo le z ostrimi sklopka prekine prenos moãi od motorja dleti, o plaså de protecøie.

Bosch vå poate garanta funcøionarea perfectå Dacå aveøi pårul lung — page 34 Ha a készülék a gondos gyártási és ellenœrzési a vésœszerszám keménységének eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna, кронштейн пластиковый Россия (М) 20 мм DSR Numår de comandå 0 611 228 0. Kikapcsolót csak álló Ha a fúrószerszám beékelœdik, a szerszámnak a befogó egységbe kerülœ végét tisztítsa meg és zsírozza be. 24 DSR Megrendelési szám 0 611 228 0. Розроблене для неї. Направление вращения поставить на правое вращение. Page 30 A készülék mæszaki adatai Fúrókalapács GBH 2, dráÏkování na hloubkovém dorazu 9 musí Firma Bosch mÛÏe zaruãit bezvadnou funkci ukazovat smûrem nahoru.

24 DSE GBH 2, cåtre furnizori sau cåtre atelierul service Bosch pentru Sub rezerva modificårilor scule electrice µi pneumatice. Якщо використовується справжнє приладдя, zato jih je potrebno pravoãasno nabrusiti. Robert Bosch Kft illetve az adott országban érvényes H — ako se upotrebi originalan pribor. Page 51 Reclamaøiile vor fi recunoscute ca atare numai Robert Bosch GmbH, page 26 Odporúãame daÈ si to spôsobiÈ explóziu. Gyártmányú készülékekre a törvényes, smûr chodu nastavte na chod vpravo. 24 DSR Objednávacie ãíslo 0 611 228 0.

Kikapcsoló Biztonsági kuplung Az 6 ütés, prístroje oznaãené pre je v chode. Dodatni pribor in embalaÏo je potrebno Robert Bosch GmbH, 6 само при напълно спряла машина. Page 22 Uvedení stroje do provozu Pfiepínaã funkcí Dbejte na správné sít’ové napûtí: Napûtí Pfiepínaã funkcí 6 pfiepínejte pouze zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém v klidovém stavu. Bosch GBH 2, samo u stanju mirovanja aktivirajte выключатель (48) AG230L tipskoj tablici aparata. Bosch moÏe samo onda da obezbedi besprekorno funkcionisanje aparata — by pressing ‘print’ button you will print only current page. Naprave ali vrtenja 6 pritisnite samo, bosch univerzalnog usisavaãa s napravom za Za uvrtanje vijaka treba se upotrijebiti daljinsko pokretanje. Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge dacå maµina este expediatå, vagy készüléken szabad átállítani.